ΒΕΦΑ Α.Ε.
Διανομείς
http://www.befa.gr/08ff9323-620f-4120-bebb-21fbe8faad47.html

© 2013 ΒΕΦΑ Α.Ε.
 

Διανομείς

Η ΒΕΦΑ ΑΕ διανέμει τα προϊόντα που εισάγει σε όλη την Ελληνική επικράτεια μέσω ενός δικτύου άνω των 200 αντιπροσώπων/πελατών, service centres και εξουσιοδοτημένων συνεργείων τοποθέτησης Knorr-Bremse ABS-EBS κιτ.